Prästprogrammet, Pastoralteologisk grundkurs (PG), vårterminen 2022 SEN ANMÄLAN


Jobbkategori

Präst

Så här ansöker du

Personuppgifter och stift

Fyll i dina personuppgifter. OBS! Svenska kyrkan behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Du måste längst ned på ansökningssidan godkänna att vi hanterar dina personuppgifter.

Studieordning 

Välj den studieordning du läser enligt.

Studieort

Välj studieort. Den ort du inte väljer blir per automatik ditt andrahandsalternativ. 

E-postadress från Svenska kyrkan

Om du redan har en e-post från Svenska kyrkan (svenskakyrkan.se) skriver du i denna här. Om inte kommer du nämligen att få en sådan vid terminsstart.

Innevarade termin 

Fyll i de kurser du läser innevarande termin

Övrig information

Fyll t.ex. i om du har någon allergi, någon funktionsvariation eller särskilda matpreferenser som vi behöver ta hänsyn till.

Studieintyg och stiftsintyg om antagning

Efter att du fyllt i de olika uppgiftsfälten laddar du upp studieintyg. Du behöver vara antagen prästkandidat och godkänd på religionsvetenskaplig grund-/baskurs 30 hp för att vara behörig.  Är du inte helt färdig med din utbildning vid ansökningstillfället eller inte ännu har fått nödvändiga dokument från stiftet kan du komplettera med dessa vid senare tillfälle (se nedan om komplettering).  

OBS! För att en kurs i ditt nationella studieintyg ska räknas behöver den vara slutförd. 

Intygen behöver i detta skede inte vidimeras, men vid förfrågan ska du vara beredd att visa upp original. 

Intyg för akademiska meriter ska vara uppladdade senast den 10 januari och stiftsintyg senast den 14 januari.

Foto 

Ladda upp ett foto (på ditt ansikte) av dig själv, det underlättar för lärare och personal att snabbare lära sig ditt namn. 

Skicka ansöka​​n 

Ansökan skickas först när du klickar på "Skicka ansökan". Du får därefter direkt ett e-postmeddelande som bekräftar att ansökan är mottagen.  

Ansökan behandlas 

Efter ansökningstidens utgång kommer vi att granska ansökningarna. OBS! Alla ansökningar handläggs i Lund oavsett vilken ort du söker till. 

Komplettera 

Om något är oklart eller om vi ser att du behöver komplettera din ansökan, får du information om detta via e-post. Du kompletterar din ansökan via följande länk: https://skui.workbuster.com/min-profil

Antagning

När alla intyg har kommit in och du är fullt behörig, får du ett antagningsbesked via e-post.​ Information om kursstart skickas till samtliga sökande under v 25 (inför HT) respektive v 50 (inför VT) oavsett om du är antagen eller inte. 

Sista ansökningsdag för vårens kurser är den 15 oktober och för höstens kurser den 15 april. 

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.