Kyrkomusikerprogrammet, pilotutbildningen, vårterminen 2022 - SEN ANMÄLAN


Plats

Uppsala

Jobbkategori

Kyrkomusiker

Så här ansöker du

Personuppgifter och stift

Fyll i dina personuppgifter. OBS! Svenska kyrkan behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Du måste längst ned på ansökningssidan godkänna att vi hanterar dina personuppgifter.

Studiefinansiering

Om du har slut eller kommer att få slut på studiemedel från CSN under året på SKUI anger du det här.

Övrig information

Fyll t.ex. i om du har någon allergi eller någon funktionsvariation som vi behöver ta hänsyn till.

Studieintyg och andra intyg 

Efter att du fyllt i de olika uppgiftsfälten laddar du upp de olika dokument som efterfrågas vid de olika uppladdningsalternativen. Är du inte helt färdig med din utbildning vid ansökningstillfället eller inte ännu har fått nödvändiga dokument från stiftet kan du komplettera med dessa vid senare tillfälle (se nedan om komplettering).  

OBS! För att en kurs i ditt nationella studieintyg ska räknas behöver den vara slutrapporterad. 

Intygen behöver i detta skede inte vidimeras, men vid förfrågan ska du vara beredd att visa upp original. 

Alla intyg ska vara uppladdade senast den 10 januari. 

Foto 

Ladda upp ett foto (på ditt ansikte) av dig själv, det underlättar för lärare och personal att snabbare lära sig ditt namn. 

Examensbevis 

Är du klar med din fackutbildning och redan har erhållit ett examensbevis från högskola/universitet, laddar du upp detta tillsammans med ansökan.  Du ansöker själv om examensbevis vid högskola/universitet

Skicka ansöka​​n 

Ansökan skickas först när du klickar på "Skicka ansökan". Du får därefter direkt ett e-postmeddelande som bekräftar att ansökan är mottagen.  

Ansökan behandlas 

Efter ansökningstidens utgång kommer vi att granska ansökningarna. OBS! Alla ansökningar handläggs i Lund oavsett vilken ort du söker till. 

Komplettera 

Om något är oklart eller om vi ser att du behöver komplettera din ansökan, får du information om detta via e-post. Du kompletterar din ansökan via följande länk: https://skui.workbuster.com/min-profil

Antagning

När alla intyg har kommit in och du är fullt behörig, får du ett antagningsbesked via e-post.​ Information om kursstart skickas till samtliga sökande under v 25 (inför HT) respektive v 50 (inför VT) oavsett om du är antagen eller inte. 

 Sista ansökningsdag för vårterminens kurser är den 15 oktober och för höstterminens kurser den 15 april. 

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.