Prästprogrammet, Pastoralteologisk grundkurs (PG), vårterminen 2023


Jobbkategori

Präst

Så här ansöker du

Personuppgifter och stift

Fyll i dina personuppgifter. OBS! Svenska kyrkan behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Du måste längst ned på ansökningssidan godkänna att vi hanterar dina personuppgifter.

Studieordning 

Välj den studieordning du läser enligt.

Studieort

Välj studieort. Den ort du inte väljer blir per automatik ditt andrahandsalternativ. 

E-postadress från Svenska kyrkan

Om du redan har en e-post från Svenska kyrkan (svenskakyrkan.se) skriver du i denna här. Om inte kommer du nämligen att få en sådan vid terminsstart.

Innevarande termin 

Fyll i de kurser du läser innevarande termin

Studieintyg och stiftsintyg om antagning

Efter att du fyllt i de olika uppgiftsfälten laddar du upp studieintyg. Du behöver vara antagen prästkandidat och godkänd på religionsvetenskaplig grund-/baskurs 30 hp för att vara behörig.  Är du inte helt färdig med din utbildning vid ansökningstillfället eller inte ännu har fått nödvändiga dokument från stiftet kan du komplettera med dessa vid senare tillfälle (se nedan om komplettering).  

OBS! För att en kurs i ditt nationella studieintyg ska räknas behöver den vara slutförd

Intygen behöver i detta skede inte vidimeras, men vid förfrågan ska du vara beredd att visa upp original. 

Intyg för akademiska meriter och stiftsintyg/antagningsbesked ska vara uppladdade senast den 13 januari.

För tillträde till pastoralteologisk grundkurs krävs:

  • Religionsvetenskap A (baskurs/grundkurs/översiktskurs i ämnet religionsvetenskap), 30 hp
  • Att du är antagen som prästkandidat i ett stift

Foto 

Ladda upp ett foto på ditt ansikte. Det underlättar för lärare och personal att snabbare lära sig ditt namn. 

Kost och övriga behov

Fyll t.ex. i om du har någon allergi, någon funktionsvariation eller särskilda matpreferenser som vi behöver ta hänsyn till.

Skicka ansöka​​n 

Ansökan skickas först när du klickar på "Skicka ansökan". Du får därefter direkt ett e-postmeddelande som bekräftar att ansökan är mottagen. Observera att e-post som skickas från ansökningsportalen ibland hamnar i skräpposten.

Ansökan behandlas 

Efter ansökningstidens utgång kommer vi att granska ansökningarna. OBS! Alla ansökningar handläggs i Lund oavsett vilken ort du söker till. 

Komplettera 

Om något är oklart eller om vi ser att du behöver komplettera din ansökan, får du information om detta via e-post. Du kompletterar din ansökan via följande länk: https://skui.workbuster.com/min-profil. Kompletteringen med slutrapporterat resultat ska vara inne senast tre veckor efter terminsstart. Meddela utbildningsinstitutet i meddelandefunktionen på ansökningsportalen om detta kommer att gälla dig samt om vilka villkor som gäller.

Antagning

När alla intyg har kommit in och du är fullt behörig, får du ett antagningsbesked via e-post.​ Information om kursstart skickas till samtliga sökande under v.25 (inför HT) respektive v.50 (inför VT) oavsett om du är antagen eller inte. 
Du tackar ja eller nej till din plats genom att svara på mejlet du får som innehåller antagningsbeskedet. OBS! Tänk på att meddelanden från ansökningsportalen ibland hamnar i skräpposten. Om datum för antagningsbeskedet har passerat och du ännu inte har fått någon information rekommenderar vi att du kollar din skräppost.

Sista ansökningsdag för vårens kurser den 17 oktober. 

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.