Prästprogrammet, slutår, vårterminen 2023


Jobbkategori

Präst

Så här ansöker du

Personuppgifter och stift

Fyll i dina personuppgifter. OBS! Svenska kyrkan behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Du måste längst ned på ansökningssidan godkänna att vi hanterar dina personuppgifter. 

Sammanställning akademiska meriter inför ansökan till slutåret prästprogrammet

Du behöver fylla i en studiesammanställning över vilka kurser du gått och bifoga denna till ansökan.

Kurser innevarande termin

Här anger du vilka kurser du läser innevarande termin.

Studiefinansiering

Om du har slut eller kommer att få slut på studiemedel från CSN under finns möjlighet till utbildningsstipendium. Läs mer här om hur du söker detta.

Studieintyg och andra intyg 

Efter att du fyllt i de olika uppgiftsfälten laddar du upp de olika dokument som efterfrågas vid de olika uppladdningsalternativen. Är du inte helt färdig med din utbildning vid ansökningstillfället eller inte ännu har fått nödvändiga dokument från stiftet kan du komplettera med dessa vid senare tillfälle (se nedan om komplettering).  

OBS! För att en kurs i ditt nationella studieintyg ska räknas behöver den vara slutrapporterad.

Intygen behöver i detta skede inte vidimeras, men vid förfrågan ska du vara beredd att visa upp original. 

Intyg för akademiska meriter och biskops- och domkapitelintyg ska vara uppladdade senast den 13 januari.
Skulle dina kurser för höstterminen inte vara slutrapporterade innan sista kompletteringsdatum, tag kontakt med studierektor Magnus Holst. Möjlighet finns då att bli antagen med villkor om komplettering sker innan v.8. Observera, blir dina kurser inte godkända behöver du avbryta din utbildning på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. 

För tillträde till pastoralteologiskt slutår krävs:

  • Lägst magisterexamen med huvudområde inom kunskapsområdet teologi/religionsvetenskap, 240 hp
  • Ytterligare högskolepoäng inom området teologi/religionsvetenskap, 15 h
  • Godkänd pastoralteologisk grundkurs (PG)

I de akademiska studierna ska det ingå:

  • Religionsvetenskap, baskurs/grundkurs/översiktskurs, 30 hp
  • Bibelvetenskap, där minst  30 hp i åtminstone det ena av Gamla eller Nya testamentets exegetik ska läsas med språklig inriktning, 60 hp
  • Tros - och livsåskådningsvetenskap/Systematisk teologi, 30 hp
  • Kursen Svenska kyrkans tro och liv, 15 hp

I examen (omfattande 240 hp) får det ingå högst 30 hp i ämnen som inte hör till kunskapsområdet teologi/religionsvetenskap.

Foto 

Ladda upp ett foto på ditt ansikte. Det underlättar för lärare och personal att snabbare lära sig ditt namn. 

Examensbevis 

Är du klar med din fackutbildning och redan har erhållit ett examensbevis från högskola/universitet, laddar du upp detta tillsammans med ansökan.  Du ansöker själv om examensbevis vid högskola/universitet. Tänk på att tiden för att få ut examensbevis varierar. För att du ska kunna få ett utbildningsbevis från Svenska kyrkans utbildningsinstitut behöver du ha kompletterat din ansökan med ditt examensbevis vid start av termin 2 (gäller ej kyrkomusiker).  ​ 

Kost och övriga behov

Fyll t.ex. i om du har någon allergi eller någon funktionsvariation som vi behöver ta hänsyn till.

Skicka ansöka​​n 

Ansökan skickas först när du klickar på "Skicka ansökan". Du får därefter direkt ett e-postmeddelande som bekräftar att ansökan är mottagen. Observera att post som skickas från ansökningsportalen ibland hamnar i skräpposten.

Ansökan behandlas 

Efter ansökningstidens utgång kommer vi att granska ansökningarna. OBS! Alla ansökningar handläggs i Lund oavsett vilken ort du söker till. 

Komplettera 

Om något är oklart eller om vi ser att du behöver komplettera din ansökan, får du information om detta via e-post. Du kompletterar din ansökan via följande länk: https://skui.workbuster.com/min-profil. Kompletteringen med slutrapporterat resultat ska vara inne senast tre veckor efter terminsstart. Meddela utbildningsinstitutet i meddelandefunktionen på ansökningsportalen om detta kommer att gälla dig samt om vilka villkor som gäller.

Antagning

När alla intyg har kommit in och du är fullt behörig, får du ett antagningsbesked via e-post.​ Information om kursstart skickas till samtliga sökande under v.50 oavsett om du är antagen eller inte. Du tackar ja eller nej till din antagning genom att svara på mejlet du får som innehåller antagningsbeskedet.

OBS! Tänk på att meddelanden från ansökningsportalen ibland hamnar i skräpposten. Om datum för antagningsbeskedet har passerat och du ännu inte har fått någon information rekommenderar vi att du kollar din skräppost.

 Sista ansökningsdag för vårterminens kurser och program är den 17 oktober. 

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.